Jobs

กลุ่มบริษัท ดีทรัพย์สิน โฮลดิ้ง จำกัด

  • บริษัท ซายเนค เทคโนโลยี่ จำกัด ผู้จัดจำหน่ายระบบกล้องวงจรปิดอย่างครบวงจรไม่ว่าจะเป็นะบบ Analog และระบบดิจิตอล (IP Camera) ภายใต้แบรนด์ INNEKT, AVTECH และแบรนด์ชั้นนำอย่าง Panasonic
  • บริษัท โปรซีเคียว จำกัด อุปกรณ์ความปลอดภัย จัดจำหน่ายอุปกรณ์ระบบรักษาความปลอดภัยแบบครบวงจร อาทิเช่น กล้องวงจรปิด, สัญญาณกันขโมย, เครื่องควบคุมการเข้า-ออก, สัญญาณเตือนไฟไหม้ และอุปกรณ์เสริมอื่นๆ
  • บริษัท อินเนค เทคโนโลยี่ จำกัด นำเข้าและจัดจำหน่าย ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายกล้องวงจรปิด และอุปกรณ์ระบบรักษาความปลอดภัย
  • บริษัท คิว อินเตอร์ ซัพพลาย จำกัด ตัวแทนจำหน่ายสินค้าประเภท pressure switches, pressure sensors และ pressure transmitters ต่างๆ อุปกรณ์ควบคุมสำหรับตู้แช่ จากประเทศอิตาลี และจากประเทศไต้หวัน และอุปกรณ์เสริมอื่นๆ
  • บริษัท ทีซี โปรซิสเทม 1994 จำกัด บริการสำรวจและออกแบบ อาทิเช่น ด้านระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง ทั้งภายในและภายนอกอาคาร ด้านระบบปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น ด้านงานออกแบบและตกแต่งภายใน พร้อมติดตั้ง การจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์รวมถึงการบริการหลังการขาย
  • บริษัท คิว อินเตอร์ ซัพพลาย จำกัด ตัวแทนจำหน่ายสินค้า ประเภท pressure switches , pressure sensors และ pressure transmitters ต่างๆ อุปกรณ์ควบคุมสำหรับตู้แช่ จากประเทศอิตาลี และจากประเทศไต้หวัน และอุปกรณ์เสริมอื่นๆ

ปัจจุบันบริษัทฯ กำลังรับสมัครบุคลากร เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ จึงต้องการคนรุ่นใหม่มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในองค์กร

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

หมายเหตุ

  • กรุณาปรินต์ใบสมัครด้วยกระดาษขนาดมาตรฐาน A4 (ขอความกรุณางดใช้กระดาษใช้แล้ว)
  • กรอกข้อมูลในใบสมัครให้ครบถ้วน พร้อมรูปถ่ายติดใบสมัคร และกรอกข้อมูลด้วยตัวบรรจง
  • กรณียื่นใบสมัครด้วยตนเองกรุณาเตรียมเอกสารสำหรับการสมัครงานให้เรียบร้อย